uporabniško ime 
geslo 
iskanje risank:

Nadgradnja SloCartoona:
jo nestrpno pričakujem!
me ne zanima

Prišlo je do napake. Počakajte trenutek in pritisnite osveži.Aktivni uporabniki
5 gostov

Danes praznuje rojstni dan
INVICTRA (31 let). Vse najboljše!

Število obiskov od 1.9.2002: 0
Opisi serij > Ameri¹ka animacija
 He-Man and the Masters of the Universe (1983)
Avtor: Shang Tsung | 28.01.2004
Uvod uradne prve epizode te legendarne televizijske nanizanke, ki je sicer kronološko gledano četrta po vrsti, Diamond Ray of Disappearance, bi bil kar pravšnji za vpeljavo ter za hitre in pomembne informacije, ki jih moramo vedeti o dogajanju in o svetu v katerega vstopamo. Tisti, ki si to epizodo lastite poglejte še enkrat uvod, za ostale, ki bodisi te epizode niste videli ali pa se prvič srečujete s svetom He-Mana (sploh obstaja kdo?), sem pripravil ta kratek opis, v katerem se bom opiral na besede Maginje, ki nazorno ter dovolj jasno predstavi značilnosti planeta ter na njem živeče junake.

Eternija, ki leži daleč za najbolj oddaljeno zvezdo je najbolj zanimiv planet v vesolju. To je območje ogromnih močvirij, kjer živijo domovanje nevidni demoni, ki prežijo na žrtve. Prav tako je to planet prostranih poljan, na katerih se drevesa svetijo v najlepših in pisanih barvah. Popolno nasprotje ogromnim, zapuščenim prostranstvom, kjer ne najdemo ničesar drugega kot trdno skalo in najbolj trdoživo in pusto rastlinje, pa je moderno in hkrati glavno mesto Eternos, ki služi kot domovanje nepregledni množici ljudi, kakor tudi kraljevi družini. Eternos je center visoko razvite tehnologije ter znanosti, kar velja tudi za ostala mesta tega planeta, a hkrati je Eternija tudi svet magije in čarovništva. Mogočne sile stegujejo svoje roke po deželi a nobena sila in čarovnija ni tako magična, kot skrivnostni grad Grayskull.

Za trdnimi, močnimi a starimi zidovi se skrivajo mistične skrivnosti in moči, ki presegajo vsako domišljijo. Maginja, zaščitnica gradu skozi svoja ogledala opazuje, kaj naklepajo temne sile širom dežele, med katerimi pa po hudobiji in moči izstopa Skeletor, demon iz druge dimenzije, ki se s svojo temno vojsko nahaja v starodavni utrdbi Snake Mountain.
Glavni adut dobrih sil in varuh Eternije je smrtnik, ki mu je bila dana največja moč, ki jo premore Grayskull, da jo uporabi kadar je potrebno in s pomočjo nje ter Gospodarjev Vesolja kar najbolje brani svoj planet in utrdbo Grayskull.

V opisu bo morda marsikateri bralec, ki dobro pozna MOTU svet pogrešal opis likov, kot so Buzz-Off, Clawful, Zodak, Mekaneck, Sy-Klone, Faker, Two Bad, Whiplash, Moss Man, Evil Seed, Kobra Khan, Count Marzo, Man-E-Faces in ostale.Ti liki niso igrali zelo pomembne vloge v originalnih delih in jih bom predstavil v opisu He-Mana 2002, saj so tam mnogo pomembnejši členi celote.


Poglejte si še:
He-Man and the Masters of the universe (2002)

Slika

Slika

Slika

Slika

Slika
Osebe

Princ Adam / He-man
Adam je sin kralja Randorja ter kraljice Merleene in od njega vsi prièakujejo le, da bo dostojno nasledil oèeta na prestolu, ko bo pri¹el èas za to. A mladi princ ima na pleèih mnogo veèjo skrb ter breme, ki jo mora skrivati pred ostalimi znanci. Zaupana mu je bila naloga ter dan mu je bil meè moèi, s katerim se v obdobju nevarnosti, ki preti bodisi Eternosu ali gradu Grayskull, spremeni v mogoènega ter nepremagljivega junaka, ki posku¹a braniti planet ter posku¹a prevesiti tehtnico na stran dobrih fantov. Adama nekateri smatrajo za bojazljivca, saj ga v bojih nikoli ni videti, da bi se boril skupaj z ostalimi Gospodarji. Tudi sam ima veèkrat hude te¾ave pri prikrivanju svoje dvojne identitete, ki pa je ne sme izdati, saj bi tako ogrozil svoje bli¾nje. Ta te¾ava je najbolje prikazana v epizodi Prince Adam No More.

He-Man, Adamova druga identiteta, je junak serije in je smatran za najmoènej¹ega èloveka v vesolju, saj zaradi moèi, ki mu je dana skozi meè, brez te¾av drobi diamante, dviguje te¾ke skale ter z udarci kosi cele vrste nasprotnikov. Kak¹no hudo breme ima He-Man na pleèih vidimo v vsakem od delov, vendar najbolje je njegova te¾ka naloga prikazana v enem izmed najbolj sentimentalnih delov, Problem With Power, kjer se zaradi preprièanja, da je po nesreèi ubil nedol¾nega èloveka odpove svoji moèi in meè vr¾e v globoko brezno. Najveèja slabost He-Mana je prevelika dobrota, saj je njegovo preprièanje, da je vsako ¾ivljenje enako vredno, pa tudi èe je nasprotnikovo.

Cringer / Battlecat
Cringer je velik, a stra¹no bojazljiv govoreèi zeleni eternijski tiger. Je Adamov prijatelj, saj ga je le-ta pred leti re¹il iz moèvirja, kjer bi zagotovo umrl pod ostrimi kremplji velike po¹asti (epizoda Battle Cat) in zato gospodarja spo¹tuje in mu je vedno ob strani. Lenobni tiger s svojimi komentarji in dejanji vedno spravi ljudi v dobro voljo, saj tako bojazljive ¾ivali, ki se ustra¹i ¹e najti¹jega zvoka, na Eterniji ni.

Velik bojni tiger, opremljen z rdeèim oklepom je popolnoma druga razlièica Cringerja. Ko He-Man ob transformaciji svoj meè uperi v svojega zelenega prijatelja, se le-ta spremeni v neustra¹ni in do svojih nasprotnikov neusmiljen bojni stroj. Èe lahko za He-Mana reèemo, da se v svoji drugi obliki po karakterju ter po dejanjih od Adama ne razlikuje preveè, velja za bojnega tigra popolno nasprotje, saj sta si s Cringerjem po dejanjih in po karakterju èisto nasprotje.

Duncan / Man-at-arms
Duncan je izku¹en biv¹i vojak srednjih let, ki je najbolj¹i izumitelj v Eternosu. Njegovi izumi so vidni v vseh oblikah, naj si bo to naprava za spreminjane vremena, neprebojna magnetna vrata ali laserski top. Sam tudi izdeluje vse hladno oro¾je (meèe, sulice, ¹èite, no¾e), za katero uporabi najbolj¹o rudo iz lune Fantos. Najbolj pa so verjetno znana njegova leteèa plovila in zemeljska vozila, ¹e posebej Wind Raider. Brez njegovih izumov ter izku¹enj bi Gospodarji v boju te¾je zmagali, kljub He-Manu ob strani. Poleg je eden izmed redkih ljudi, ki ve za Adamovo dvojno identiteto.

Teela
Teela je hèi Duncana oz. specialist za tehniène izume jo je posvojil. Izredno dobro je podkovana v boju in je tudi zato na èelu Eternijske kraljeve vojske, ki ji poveljuje. Resda je neustra¹na ter bojevita, a mnogokrat prenagljena v marsikaterih dejanjih, kar bi jo lahko veèkrat stalo glave. Duncan je na njena dejanja in uèinkovitostjo seveda ponosen, a marsikdaj jo mora z neposlu¹nost tudi kaznovati (She-Demon of Phantos). Adama veèkrat zmerja za bojazljivca, He-Mana pa seveda spo¹tuje. Prav zaradi njene odloènosti in radovednosti, Adam ravno pred njo najte¾je prikrije svojo dvojno identiteto.

Orko
Orko je dvorni èarovnik, ki prihaja iz druge dimenzije Trolle. Ker kot èarovnik ni najbolj uspe¹en in ker je tudi na pogled izredno zabaven, mu podeljujem titulo za najbolj komièni lik v MOTU vesolju. Po obna¹anju ter po dialogih, ki so mu namenjeni bi lahko sklepali, da je ¹e vedno v otro¹ki fazi. Kljub sme¹nosti in dejanjih je zelo pogumen in velikokrat zna ¹e kako uspe¹no pomagati, kar dokazuje v epizodi Dree Elle's Return. Vsaka serija potrebuje de¾urnega komedijanta in Orko to svojo vlogo opravi z odliko. In za nameèek tudi on pozna Adamovo skrivnost.

Stratos
Stratos je eden izmed èlanov Gospodarjev Vesolja, èeprav ne ¾ivi v kraljevi palaèi, kot njegovi bojni kolegi. Sam je le eden izmed mnogih bojevnikov, ki izvira iz ptièjega ljudstva, Avion imenovanega. ®ivi visoko v gorah in njegova najveèja znaèilnost in sposobnost je, da zna leteti, kar je v veliko pomoè njegovim kolegom, ko se bije bitka za Eternijo. Zelo je premi¹ljen in miren in njegova uspe¹na dejanja smo lahko opazovali v epizodah kot sta Collector ter Betrayal of Stratos. Meni osebno eden izmed najbolj zanimivih karakterjev v celotni seriji in ¹koda, da ga avtorji niso veèkrat uporabili in ¹e veè naredili na njegovem razvoju.

Ram-man
Èe je Orko de¾urni sme¹ko, potem lahko Ram-Mana oznaèim kot najbolj butastega in neumnega lika, kar jih je v vrstah Gospodarjev. Èe bi hotel Orkovo komièno plat nekoliko upravièiti, bi rekel, da je ¹e otrok. Ram-Manu v obrambo pa lahko reèem, da si je s svojim stalnim zabijanjem v trde stene ter sovra¾nike paè po¹kodoval glavo, ki mu je kot ka¾e pred po¹kodbami ni mogel ubraniti niti ¾elezen ¹èit, ki ga ima vedno name¹èenega. Ram-Man je ¹irok mo¾ bolj nizke rasti, ki se sovra¾nikov otrese tako, da se zabije v njih z glavo. To mu omogoèajo vzmetem podobne noge s katerimi poskakuje naokoli in se zabija v vse, kar je na poti ostalim Gospodarjem. Mislim, da je Ram-Man pretirano neumen, saj bi ga avtorji paè lahko predstavili kot bolj preprostega in ne preveè bistrega mo¾a, a so ¹li ¹e dlje in iz Ram-Man so naredili po moje najbolj neumen lik vseh èasov. Ne gre pa mu oèitati poguma in srènosti, saj je za svoje kolege pripravljen storiti kar koli. Epizod v katerih nastopa Ram-Man je veliko, zato bom kot primer navedel Collector in The Dragon Invasion.

Kralj Randor
Kralj Randor je èlovek, ki ukazuje in vodi svojo de¾elo iz prestola. Nekdaj je bil baje sijajen bojevnik, vendar prav niè ne ka¾e, da ta trditev dr¾i. Ko okrog njega ni varuhov je praktièno nemoèen in zlahka ga nasprotnik ujame. Resda se je v nekaterih situacijah dobro zna¹el a od èloveka njegovega kova bi prièakovali kaj veè. Adama ima sicer rad, vendar mu veèkrat omeni, da je za bodoèega kralja velika ¹koda, ker ni bolj pogumen. Resda je pravièen in zelo dober vladar, a vseeno ostaja grenak priokus, saj bi avtorji lahko njegov lik bolje izoblikovali.

Kraljica Marleena
Marleena se v mnogo èem razlikuje od svojega mo¾a. Prva zanimiva stvar ( èeprav po moje nepotrebna ) je, da je Marleeni Eternija in Eternos drugi dom, saj je na planet pri¹la po nesreèi, ko se je njeno vesoljsko plovilo pokvarilo in je morala nujno nekje pristati in si tako re¹iti ¾ivljenje. Kraljica Eternije prihaja iz Zemlje, kjer je bila po poklicu astronavtka in zaradi prej omenjene te¾ave je bila prisiljena pristati na Eterniji, kjer je nameravala ostati le toliko èasa, da bi usposobila vozilo, a se je usoda z njo poigrala drugaèe. Vendar biti kraljica in imeti sina, ki je poleg vsega ¹e najmoènej¹i èlovek v vesolju, vendarle ni tako slabo in verjetno mnogo bolje kot njeno prej¹nje ¾ivljenje na Zemlji.Marleena je kakor Randor izredno modra in vse njena dejanja so izoblikovana do potankosti in niè ne prepusti nakljuèju. V dejanjih je hitra in uspe¹na in nekajkrat je posredovala celo pri boju in sama re¹ila ujetnike, med katerimi sta bila tudi Adam in njen mo¾. Poleg vsega, pa so nam avtorji dali namig, da naj bi Marleena vseeno ugotovila za sinovo skrivnost.

Sorceress
Maginja in za¹èitnica gradu Grayskull ima verjetno najte¾jo nalogo od vseh. Braniti mora grad in tako prepreèiti temnim silam, da se polastijo utrdbe in moèi, ki se nahaja v njem. Teela, ki jo je Duncan posvojil je njena hèi, a te skrivnosti ji zaenkrat ¹e ni izdala, èeprav je njena hèi v epizodi Teela's Quest sama pri¹la do tega spoznanja, a je za¹èitnica poskrbela, da je Teela na svojo ugotovitev pozabila. Kadar pre¾i nevarnost se lahko spremeni v sokola in poleti na Eternos po pomoè, ali pa kontaktira Gospodarje s pomoèjo telepatije. Izven trdnih sten gradu je njena moè zelo manj¹a, zato grad zapu¹èa zelo poredkoma in samo v najpomembnej¹ih trenutkih. Eden od piscev MOTU, Larry DiTillio, je v enem izmed izmed intervjujev dejal, da je Maginja kar se tièe magije, najmoènej¹a oseba na planetu.

Skeletor
Demon z druge dimenzije. Najveèja gro¾nja Eternijskemu miru. Najbolj razpoznaven MOTU negativec vseh èasov. Èe bi opis Skeletorja zaèel in konèal s temi tremi stavki, ne bi veliko zgre¹il, saj je priljubljeni negativec postal znan ravno zaradi na¹tetih razlogov. Skeletorja so gledalci vzljubili in kljub temu, da so nameravali avtorji iz njega narediti grozljivega nasprotnika, se je iz dela v del njegova osebnost spreminjala in na koncu je postal nekak¹en » opera-villian« MOTU sveta. Vrhunec njegovega spreminjanja je prav zagotovo v ( za moje pojme ) zgre¹eni, uro dolgi epizodi Christmas Special, kjer ga obsede bo¾ièni duh in postane celo dober. Poslu¹ajte to – Skeletor dober ?!?! Ja, ne gre skupaj…Vseeno je Skeletor veè kot primeren negativec in enkraten nasprotnik He-Mana. Njegov smeh, ki se ¹iri iz njegovih votlih ust je nepozaben ter njegove temne, zlobne a ¹e kako prodorne in izrazite prazne oèesne jamice izra¾ajo neverjetno resniènost in nerazlo¾ljivo moè. Najbolj¹i negativec MOTU sveta, ki je svoj vrhunec do¾ivel v eni od zaèetnih epizod, She-Demon of Phantos, kjer je blestel tako po dejanjih, kot tudi po dialogih. Po mojem skormnem mnenju je Skeletor kar eden izmed najbolj¹ih zlobne¾ev vseh èasov.

Panthor
O Panthorju, Skeletorjevem divjem maèku ne gre izgubljati besed, saj ni imel nikoli kake posebne vloge v seriji. Popolno nasprotje He-Manovem Battle Catu, èeprav sta s po pogumu ter divjosti enaka. ©koda, ker avtorji niso veè stavili na Skeletorjevega ljubljenèka. Seveda je imel He-Manov tiger veèjo podporo, kar pa seveda ni èudno, saj je imel tudi veèji vpliv na celotno zgodbo ter samo dogajanje.

Evil-Lyn
Skeletor jo je oznaèil kot èarovnico noèi in to je res kar prav¹nji vzdevek za tak lik, kot je Evil-Lyn. Mogoèna maginja, ki je izredno izku¹ena v èrni magiji je seveda prav¹nja za Skeletorjevo dru¹èino, saj predstavlja odloèen, moèan, samozavesten ter zloben in pretkan lik, kakr¹nega seveda njen ¹ef potrebuje v svojih vrstah. Evil-Lyn ima sicer svoje namene in nikakor ni popolnoma pokorna Skeletorju, saj èaka njegove napake, da bi bila tudi sama dele¾na nekaterih moèi, ki jih demon poseduje, a se nikoli ne poslu¾uje takih nizkih udarcev, kot je izdaja. Svoj namen hoèe doseèi na bolj zvit naèin, pa tudi èe za to porabi veliko veè èasa.

Tri-klops
Tri-Klops je v prvi vrsti izreden meèevalec ter tudi nekak¹en Duncan Skeletorjeve bande, saj je zelo sposoben in nadarjen za znanost ter tehniko. Èez oèi ima name¹èeno posebno èelado, ki mu omogoèa, da gleda kar na par razliènih naèinov. Tako lahko vidi skozi trde objekte, strelja z laserjem ter si izbolj¹a vidljivost v temnih prostorih. Tri-Klops je eden izmed bolj¹ih likov temnih sil, edina zamera je njegov glas, saj ga igralec, ki mu ga je posodil ni prav dobro zadel. Skozi nadaljevanja so sicer Tri-Klopsa vedno bolj spreminjali v klasiènega negativca in avtorji so nekako pozabili na namene, ki so jih imeli na zaèetku z njim. Kmalu o kakih tehniènih sposobnostih ni ne duha ne sluha veè in Tri-Klops se namesto, da bi postal eden izmed vodilnih negativcev po zanimivosti, spremeni v ¹e en lik, izgubljen v megli povpreènosti. Kar pa je velika ¹koda.

Beast-man
Popolnoma drugaèna zgodba pa je z verjetno najbolj razpoznavnim Skeletorjevim pajda¹em – Zverino. Beast-Man je Skeletorjev uslu¾en pomoènik, èeprav ¹ef z njim ravna zelo nespo¹tljivo, kljub temu, da ima zelo koristne sposobnosti. Ker se po ¾ilah Beast-Mana pretaka divja, ¾ivalska kri ima le-ta sposobnost nadzorovati divje ¾ivali, ter jih s svojim umom pripraviti do tega, da so mu pokorni. To je velika prednost, saj Skeletor pri doseganju svojega plana potrebuje èim veè nepredvidljivih prijemov in Beast-Man predstavlja enega izmed njih. Poleg vsega na¹tetega, pa je slu¾abnik tudi izredno divji, neustra¹en ter vedno pripravljen napasti nasprotnika na gospodarjev ukaz. Prav dejstvo, da je v kljub èlove¹ki postavi na pol ¾ival botruje temu, da seveda ni prav pretirano pameten in veèkrat ne opazi, da se Skeletor iz njega dela norca. Beast-Man je poleg Skeletorja daleè najbolj razpoznaven negativec, kar dokazuje ¹tevilo njegovih vlog v posameznih epizodah.

Trap-jaw
V osnovi je Trap-Jaw zelo zanimiv lik a ponovno iz neznanega razloga nerazlo¾ljivo pretirano poneumljen. Èarovnik oro¾ja, kot ga Skeletor imenuje, bi lahko bil najnevarnej¹i negativec poleg Skeletorja samega, èe bi ga avtorji predstavili v rahlo drugaèni luèi. Osnovne prednosti Trap-Jawa so, da lahko razpolaga z ogromnim ¹tevilom oro¾ij, ki si jih montira na namesto desne roke pritrjen prikljuèek. Trap-Jaw je v celotni seriji tolikokrat zamenjal oro¾je, da verjetno celo najbolj redni in najveèji obo¾evalci serije ne pomnijo prav vseh vrst. Njegova druga sposobnost je, da se lahko s svojo jekleno èeljustjo pregrize skozi vse vrste kovine, kamenja ter ostalih trdih objektov, ki so mu stojijo na poti. Njegova najveèja hiba je torej nerazlo¾ljiva poneumljenost. Saj ne, da bi od Skeletorjev podanikov prièakovali, da bodo intelektualci, a nekaj veè od vase nepreprièanega ter kar velikokrat popolnoma zmedenega karakterja, pa bi nam avtorji lahko ponudili. Vendar v osnovi je Gospodar oro¾ja dober negativec ter vreden tega, da se bori za Skeletorja.

Mer-man
Gospodar morja ter vsega morskega ¾ivljenja, vkljuèno z nerazlo¾ljivimi in stra¹nimi po¹astmi, je zadnji izmed pomembnih Skeletorjevih podanikov. S pomoèjo Beast-Mana lahko Skeletor kontrolira po¹asti, ki ¾ivijo na povr¹ju, s pomoèjo Mer-Mena, pa seveda tudi podvodne grozote. Mer-Men je predstavljen pravilno. Je divji, neustra¹en ( kar velja za vse iz Skeletorjevih vrst ) in na nek naèin neodvisen karakter. Mnogokrat se peha za svojimi lastnimi plani in ni vedno na voljo Skeletorju, kakor veèina ostalih kolegov. Resda z njim He-Man nima nikoli pretirano veliko dela, saj se ga je la¾je re¹iti kot ostale Skeletorjeve privr¾ence, a vseeno si je s svojimi koristnimi sposobnostmi upravièeno priboril mesto med Skeletorjevimi top 5 bojevniki.
Ocena:


izšla

Ceiling Hero

(1940)

praznuje

Kenny Baker
(1934)

zajeto

Little One, The

plakatirano

Present, The

video

Boxtrolls, The

ilustrirano
Samurai Fish
2. mednarodni festival stop-motion animacije Stoptrik (0)
© 2011 SloCartoon | Kdo smo | Pomoč | Pogoji uporabe | Oglaševanje